Angaaride ehitamine

Angaar on kiiresti püstitatav kergetest metallkonstruktsioonidest rajatis, mida kasutatakse tööstuslikel eesmärkidel. Käesoleval ajal muutub kergetest metallkonstruktsioonidest angaaride ehitamine järjest nõutavamaks tööliigiks. Angaare kasutatakse lao-, tootmis-, spordi- ja muude ruumidena. Kergetest metallkonstruktsioonidest püstitatud hoonetel ja rajatistel on näiteks samasugust tüüpi monoliithoonete ees palju eeliseid. Nende hulka kuuluvad ehitise kiire valmimine, projekteerimis- ja kujunduslahenduste lai valik ning optimaalne maksumus.

Tallinna Projekt OÜ OÜ pakub angaariprojektide valikut, mis hõlmab nii standardangaare kui ka selliseid angaaritüüpe, mille projekteerimisel on võetud arvesse uute tehnoloogiate kasutamist ja meie pikaajalisi ehituskogemusi.

Angaaride vundamendid rajatakse sõltuvalt hoone ülesandest või kliimatingimustest üldjuhul lint-, vai- või postvundamendina. Hoone karkass koosneb terasest valtsprofiilidest. Piirdekonstruktsioonid koostatakse üksikute kihtide kaupa – paigaldada võib sisepiirde, soojustuse ja seejärel välispiirde, külmade angaaride jaoks aga ka ainuüksi välimise kihi. Kasutatakse ka kihilisi paneele.

Kaarhall

Põhielement on poolringikujuline kaar, sille võib jääda vahemikku 8 kuni 24 meetrit, kõrgus 4 kuni 12 meetrit.

Telkangaar

Konstruktsioon koosneb monteerimisel otstest ühendatud valtstaladest. Silded ja kõrgused samasugused kui kaarhallidel.

Püstseintega angaar

Kõige kapitaalsem ja töökindlam konstruktsioon. Mõõtmete suhtes piirangud peaaegu puuduvad. Ühekorruselise hoone silded võivad ulatuda 40 meetrini. Sellised angaarid on arvestatud kraanaseadmetele tõstejõuga kuni 10 tonni.

Hulknurkangaar

Hulknurkse ristlõikega angaare kasutatakse kuni 50 meetri laiuste ja 15 meetri kõrguste sildeavade katmiseks. Karkassi kaared kujutavad endast ellipsina paigutatud lamesõrestikferme või kaksik-T-talasid.