Bürooruumide remont

Euroremondiks loetakse üldiselt Euroopa standardite nõuetele vastavaid ehitus- ja viimistlustöid. Euroremont eeldab ka Euroopa tasemega materjalide ja tehnoloogiate kasutamist. Meie firma koostab Teie interjööri jaoks kujundusprojekti ning viib läbi kogu üldehitus- ja viimistlustööde kompleksi (euroremondi). Meie ehitusosakonnal on töökogemusi erakorterite, ühiskondlike ja tootmishoonete, ilusalongide, kaupluste, büroode ja muude ruumide euroremondi ja viimistluse alal. Asjatundliku kujundusprojekti alusel võime koostada ükskõik millise keerukusastmega euroremondi eelarve ja juriidilise osakonna spetsialist kooskõlastab projekti linna ametiasutustes.

Pärast remonditööde eelarvelise maksumuse kindlaksmääramist ja tellijaga kooskõlastamist sõlmime euroremondi lepingu, millega sätestatakse tähtajad ning tööde ja materjalide maksumus ja kvaliteet. Kõiki töid tehakse peainseneri ning vahetult objektil viibiva töödejuhataja järelevalve all. Peainsener kannab hoolt selle eest, et euroremondi kulgemine, üleandmistähtajad, tööde ja tarnitavate materjalide kvaliteet ning mitmesugused laadimistööd oleksid kontrolli all.

Üldehitus- ja viimistlustöödele (euroremondile) annavad hinnangu spetsialistid, kes teevad seda professionaalse aparatuuri abil ja lähtudes tänapäevastest nõuetest tööde kvaliteedile.

Euroremondi valmimist kinnitatakse sellekohase aktiga, millele tellija kirjutab alla kolme päeva jooksul pärast kõnealuse remondietapi lõpetamist. Te tasute üksnes tehtud tööde eest ja alles siis, kui tööd sellel etapil on lõpetatud.

Kujundaja jälgib euroremondi toimumise ajal Teie objekti projekteerimise algusest peale kuni tervikobjekti üleandmiseni (kaasa arvatud mööbli ja manuste valimine). Pärast kõikide euroremondi kompleksiga hõlmatud tööde valmimist saate väga mugavate ja Teie stiilile vastava kujundusega tänapäevaste elu- või ühiskondlike ruumide omanikuks.

remont_ofis1