Märgfassaadid

Euroopa riikides on kõige levinumaks muutunud nn märgfassaadid – seinale kinnitatakse liimi ja mehaaniliste kinnituselementide abil soojusisolatsioonimaterjal ning luuakse sellele klaaskiust ja sünteetilistest materjalidest krohvikihte. Märgfassaadide eelised on võimalus leida individuaalseid värvi- ja faktuurilahendusi ning soojustada põski, tööde väiksem maht ja võimalus fassaadi tulevikus uuendada.

Soojustusena kasutatakse õhukese krohvikihiga märgsüsteemides tihedaid mineraalvillaplaate või klaaskiudplaate. Põhiline koormus jääb sellistes süsteemides soojustuse kanda, mistõttu soojusisolatsioonmaterjali plaadid kleebitakse kandevseina külge ja kinnitatakse seejärel täiendavalt tüüblitega. Plaatide tulemuslikumaks kasutamiseks tuleb 5 meetri kõrgusel ette näha tulekindlatest materjalidest horisontaalsete vaheosade paigaldamine.

Soojustusele moodustatakse liimisegust ja klaasvõrgust koosnev armeerimiskiht. Sellele kantakse dekoratiivne lõpetav krohvikiht.

On võimalik kasutada (esimestel korrustel) ka kombineeritult õhukeselt krohvimist ja „märga” paksukihilist soojustussüsteemi. Mõlema süsteemi puhul peab välistemperatuur tööde tegemise ajal olema vähemalt viis kraadi üle nulli. (Leidub siiski ka uudseid tooteid, mis lubavad töötada temperatuuril kuni –15 °С). Ülesande muudab keeruliseks peamiselt asjaolu, et liidetavad materjalid on erineva soojuspaisumiskoefitsiendiga ja reageerivad seetõttu temperatuuri muutumisele erinevalt.