Valtskatused

Valtskatus on kõige töökindlam ja praktilisem ning kõige olulisemana ühtaegu ka kõige odavam ajaproovile vastu pidanud katusekate, mis ongi selle nii laialdase leviku põhjuseks.

Rulltehnoloogia kasutamiseks läheb vaja tänapäevaseid seadmeid, mille hulka kuuluvad katusepaanide valtsimise masinad, metallilõikepingid jne. Rulltehnoloogia on kõige progressiivsem ning tagab võimaluse luua tänapäevaseid valtskatuseid nii lihtsast tsingitud rullterasest kui ka tsingitud ja polümeerkattega terasest.

Teisaldatavad seadmed võimaldavad teha kõiki töid mitte üksnes ehitusplatsil, vaid lausa vahetult pööningul. Polümeerkattega teraslehtede kasutamine lähtematerjalina tagab võimaluse valida sobivat lehe paksust, pealiskatte tüüpi ja värvigammat.

Valtskatuste peamised väärtused on:

  • pinna siledus, mis tagab selle, et vesi valgub hästi katuselt maha;
  • võimalus tänu katusekatteelementide eelnevale mehhaniseeritud valmistamisele ehitusprotsessi tööstuslikuks muuta;
  • väikene mass, mis võimaldab valmistada kergemaid tugikonstruktsioone (roovistikku ja sarikasüsteemi);
  • katusekatteterase painduvus, mis võimaldab katta keerulise kujuga katuseid;
  • tulekindlus;
  • paanide kinnitamine klambrite abil (teraselehtedesse ei lööda auke).

Teraskatuste puudusteks tuleb lugeda nende suurt soojusjuhtivust ning vähest vastupanuvõimet kahjustusi tekitavatele löökidele. Selline katus põriseb vihmasaju ajal. Valtskatuseid saab valmistada kahe erineva tehnoloogiaga ehk lehtterasest või rullterasest. Valtskatusteks nimetatakse tsingitud leht- ja rullterasest (nii polümeerkattega kui ka ilma selleta) katuseid ning värvilistest metallidest katuseid.

Valtskatused on sellised metallist katusekatted, mille puhul metallilehed liidetakse üksteisega valtsühenduse abil. Valtsühendused võivad olla lamedad või püstised ja ühekordsed või kahekordsed. Piki katusekallet kulgevate terasepaanide pikemad servad ühendatakse püstvaltsidega, horisontaalservad aga lamevaltsidega. Valtsid tehakse (suletakse) kas käsitsi spetsiaalse töövahendi abil või tänapäevasemal viisil ehk spetsiaalsete elektromehhaaniliste valtsimisseadistega. Praegusajal on olemas veel üks valtside liik ehk iselukustuvad valtsid. Selliste metallilehtede ühendamisel üksteisega tööriistu ei vajata.

Rulltehnoloogia seisneb selles, et metallist katusekattepaanid valmistatakse spetsiaalsel masinal ette nii, et neil on kogu vajalikus pikkuses juba olemas kahekordse valtsiga varustatud serv. Sellised paanid paigutatakse katusele ja ühendatakse valtsimisseadist kasutades omavahel püstise kaksikvaltsiga. Seda vajavates kohtades kantakse hoolt kaksikvaltsi hermetiseerimise eest.

(Ehitustöö, fassaaditööd, trepikodade remont, katustööd, santehnilised tööd, elektritööd, pandused, remonditööd, renoveerimistööd, üldehitus, siseviimistlus, ehitustööd korteriüistule, fassaadisoojustus, fassaadide renovatsioon, unikivi paigaldus.)

falc_krovlja krovlja1 krovlja2